Petitchef

Termeni și condiții

CONDIȚII GENERALE DE SERVICIU (GTC)

Aceste CGS, precum și CGU care fac parte integrantă din CGS, guvernează toate serviciile oferite pe site-ul Petitchef accesibil la adresa petitchef.ro (denumit în continuare „Site-ul”). Acestea se încheie fără rezervă între, pe de o parte, Membrul comunității Petitchef și, pe de altă parte, MADEINWORK, SARL al cărei sediu social este la 10 avenue Roger Lapebie, 33140 VILLENAVE D'ORNON și înregistrată la RCS Bordeaux. sub numărul 491 088 597, cu un capital de 6.660 euro și număr de TVA intracomunitar: FR 24491088597, denumită în continuare individual sau colectiv „Partea(i).


PREAMBUL ȘI SCOP

Petitchef este o platformă care permite Membrilor să beneficieze gratuit de diverse servicii legate de consultarea și publicarea rețetelor de gătit, definite mai jos. Scopul CGS este de a stabili prevederile contractuale referitoare la drepturile și obligațiile respective ale Părților atunci când utilizează Site-ul de către Membri.


ARTICOLUL 1. DEFINIȚII

CONT Petitchef: desemnează interfața în care sunt grupate toate informațiile referitoare la un Membru, cum ar fi informațiile solicitate acestuia la înregistrare.

MEMBRU: desemnează persoana fizică care are un cont Petitchef. Membrul garantează MADEINWORK și se asigură că are capacitatea juridică de a-și da acordul cu CGS și CGU sau cu autorizarea reprezentantului său legal

SITE: se referă la site-ul web accesibil la adresa petitchef.ro și care grupează toate paginile web găzduite și oferite de MADEINWORK utilizatorilor de Internet pentru:


ARTICOLUL 2. CONDIȚII DE ÎNREGISTRARE

Membrul declară că deține toate drepturile pentru a putea utiliza serviciile oferite de MADEINWORK. Membrul garantează MADEINWORK și se asigură că are capacitatea juridică de a se putea înregistra pe Site sau autorizarea reprezentantului său legal.

Pentru a se putea înregistra pe Site, Membrul trebuie să fi acceptat fără rezerve aceste CGS şi CGU şi să ia la cunoştinţă că aceste două documente exprimă toate obligaţiile dintre el şi MADEINWORK.

Un nume de utilizator și o parolă vor fi apoi atribuite contului Membrului. Aceste informații sunt strict personale. Ca atare, orice operațiune efectuată din Contul său Petitchef se presupune a fi efectuată chiar de Membru.

În caz de pierdere sau furt de identificatori, MADEINWORK trebuie anunțat cât mai curând posibil la [email protected], menționând „PIERDEREA IDENTIFICATORILOR” în subiect.


ARTICOLUL 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Transparență cu comunitatea Petitchef: Membrului i se va cere să furnizeze informații care să îi permită să fie identificat prin înregistrarea pe Site. Informațiile pe care Membrul le furnizează către MADEINWORK în timpul înregistrării trebuie să fie complete, exacte și actualizate. MADEINWORK își rezervă dreptul de a cere Membrului să confirme, prin orice mijloc adecvat, identitatea sa, eligibilitatea și informațiile comunicate.

Postați conținut (rețete, comentarii, evaluare, link-uri hypertext...): Membrul poate posta Conținut cu condiția să dețină toate drepturile asupra conținutului postat pe Site . Membrul garantează că acest conținut nu este de natură să inducă în eroare utilizatorii de internet, să perturbe ordinea publică sau moralitatea și nu încalcă drepturile unei terțe părți, în special proprietatea intelectuală. Membrul este singurul responsabil pentru conținutul pe care îl postează și, astfel, garantează MADEINWORK împotriva oricărei acțiuni introduse asupra conținutului postat cu încălcarea CGS.

Prin acceptarea acestor CGS și prin publicarea conținutului, cum ar fi o rețetă de gătit, o fotografie și/sau un videoclip, Membrul acordă MADEINWORK, în mod gratuit, dreptul de reprezentare și reproducere a conținutului său, pe toată hârtie și media electronică, în scopul promovării Site-ului și/sau a activității MADEINWORK, pe durata înregistrării Membrului pe Site, pentru toate țările din care Site-ul este accesibil.

De exemplu, Membrul își poate ilustra rețeta cu fotografii și/sau un videoclip, ceea ce crește rata de consultare a rețetei sale. Pentru a face acest lucru, Membrul își poate încărca propriile ilustrații sau le poate folosi pe cele oferite de Site. În toate cazurile, calitatea, dimensiunea sau aspectul operei de artă publicate vor depinde de calitatea lucrării de artă încărcate de Membru.

Un alt exemplu, Membrul poate insera si link-uri hipertext in retetele sale si continutul postat, in acest caz, Membrul este singurul responsabil pentru aceste elemente pe care le pune online si garanteaza MADEINWORK impotriva oricarei actiuni a unei terte parti impotriva acestora.

Evaluarea rețetelor: rețetele sunt evaluate numai de membrii care au încercat aceste rețete. Ca atare, Membrul nu se poate opune publicării unei evaluări privind rețeta sa, decât dacă această evaluare este un conținut vădit ilegal. Membrul trebuie apoi să urmeze procedura de raportare a conținutului ilegal.

Dacă o rețetă are prea multe comentarii negative, MADEINWORK poate, la discreția sa, să șteargă rețeta și comentariile aferente, fără a da dreptul Membrului la despăgubiri pentru orice prejudiciu real sau potențial.

Respectați comunitatea Petitchef - Membrul este de acord cu:

Avertisment: Membrul recunoaște, acceptă și înțelege că, în cazul unei plângeri cu privire la conținutul contestat pe care l-a postat, MADEINWORK poate șterge automat conținutul postat de Membru, fără ca Membrul să poată pretinde vreun daune potențiale sau dovedite.


ARTICOLUL 4. OBLIGAȚII ALE MADEINWORK

MADEINWORK se angajează să implementeze toate mijloacele pentru a asigura continuitatea accesului și utilizării Site-ului, 7 zile pe săptămână și 24 de ore pe zi.

MADEINWORK nu este obligat să verifice conținutul postat pe Site, cum ar fi rețetele postate de Membri sau comentariile acestora. Într-adevăr, se reamintește că MADEINWORK este gazdă în sensul articolului 6 I 2) din legea din 21 iunie 2004. Ca atare, MADEINWORK se obligă să înlăture cu promptitudine orice conținut vădit ilegal de îndată ce ia cunoștință de acesta. în condițiile prevăzute în CGS.

În cazul notificării unui conținut ilegal sau al încălcării acestor CGS, MADEINWORK își rezervă dreptul de a lua următoarele măsuri împotriva Membrului în cauză:

Membrii care fac obiectul sancțiunilor sunt de acord să nu deschidă un nou cont Petitchef pe site.

În orice caz, MADEINWORK poate fi nevoit să șteargă un cont Petitchef în următoarele patru cazuri:

Odată ce contul Petitchef este șters, nicio informație nu va fi păstrată, cu excepția obligațiilor legale ale MADEINWORK.


ARTICOLUL 5. RĂSPUNDEREA

MADEINWORK își declină orice responsabilitate în cazul:

Membrul este atunci singurul responsabil pentru daunele cauzate terților și pentru consecințele reclamațiilor sau acțiunilor care pot rezulta.

MADEINWORK atrage atenția Membrilor asupra faptului că fotografiile și videoclipurile postate pe Site, printre altele pentru a ilustra rețete și știri, sunt necontractuale și nu își pot angaja răspunderea.

Se precizează, de asemenea, că MADEINWORK nu controlează site-urile web care sunt legate direct sau indirect de Site (de exemplu, bloguri și/sau site-uri web ale partenerilor și Membrilor). În consecință, exclude orice răspundere pentru informațiile publicate în acesta. Link-urile către aceste site-uri web sunt furnizate doar în scop informativ și nu se oferă nicio garanție cu privire la conținutul lor. Ca atare, MADEINWORK nu poate fi făcută responsabilă, printre altele, pentru conținutul acestor site-uri, calitatea acestora, veridicitatea ofertelor lor sau orice relație încheiată prin intermediul acestor site-uri.


ARTICOLUL 6. DATELE PERSONALE

MADEINWORK este responsabil pentru prelucrarea datelor colectate pe Site. Aceste date sunt prelucrate pentru a asigura buna functionare a Site-ului dar si pentru a raspunde solicitarilor Membrilor. Această prelucrare a datelor cu caracter personal a fost declarată la CNIL.

Datele sunt colectate în special prin navigarea pe Site (exemplu: adresa IP), prin deschiderea unui Cont Petitchef sau prin intermediul formularelor de colectare prezente pe Site. Aceste date sunt esențiale pentru procesarea solicitărilor Membrilor și nu sunt transmise unor terți, decât cu acordul sau informarea prealabilă a Membrilor.

În plus, în timpul vizitelor pe Site, un cookie poate fi instalat automat pe software-ul browser al Membrului. Cookie-ul face posibilă colectarea de informații referitoare la navigarea Membrului pe Site. Configurarea software-ului de navigare face posibilă informarea despre prezența cookie-urilor și refuzarea acestuia. Cu toate acestea, anumite caracteristici ale Site-ului nu mai pot fi utilizate dacă Membrul refuză instalarea acestora. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și utilizarea acestora: https://www.cnil.fr.

Fiecare Membru are dreptul de a interoga, de a rectifica, de a-și șterge datele (inclusiv datele din cookie-uri) sau de a se opune din motive legitime utilizării datelor sale. Toate aceste drepturi pot fi exercitate la adresa de email [email protected], precizând în subiectul mesajului „Datele mele” și atașând o copie a actului de identitate al acestora.


ARTICOLUL 7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ – LINK-URI HIPERTEXT

Protecția conținutului: CGU-urile sunt parte integrantă a CGS și, ca atare, sunt pe deplin aplicabile dreptului de proprietate asupra conținutului Site-ului și utilizării acestuia. Ca o reamintire, Site-ul conține rețete, mărci, conținut editorial, articole, descriere, design, grafică, fotografii, desene și modele, videoclipuri, software, muzică și sunete, idei și alt conținut („Conținutul”) protejat de drept de proprietate intelectuală, secrete comerciale și/sau prin orice alt drept exclusiv, iar aceste drepturi sunt legitime și recunoscute.

Conținutul este protejat de legile în vigoare în Franța (și, dacă este cazul, de toate legile similare din străinătate) și este proprietatea exclusivă a MADEINWORK și/sau a partenerilor săi și/sau a unui Membru și nu poate fi reprodus, utilizate sau reprezentate, în întregime sau parțial, fără autorizarea prealabilă expresă a acestora, sub sancțiunea procedurilor judiciare, în special pentru contrafacere și parazitare.

Ca atare, Membrul nu este autorizat să utilizeze, să reproducă sau să reprezinte toate sau o parte din elementele Site-ului.

Avertisment: faptul de a descărca un element al Site-ului pe computerul său, nu conferă niciun drept de proprietate asupra acestui element.

MADEINWORK interzice în mod expres:

Legătură hipertext: Orice creare de legături către Site și, în general, orice utilizare a unui element care alcătuiește Site-ul este supusă autorizației prealabile scrise a MADEINWORK, care poate fi revocată în orice moment. la discreția sa exclusivă, fără a aduce atingere oricărei cereri de despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare.


ARTICOLUL 8. DISPOZIȚII GENERALE

Modificare: MADEINWORK își rezervă dreptul de a modifica aceste CGS în orice moment. Modificările efectuate vor intra în vigoare de îndată ce vor fi postate online. Membrii vor fi informați cu privire la modificările aduse CGS și trebuie să-și reînnoiască abonamentul la aceste CGS.

Natura: Părțile declară în continuare că aceste CGS nu pot fi considerate în niciun fel un act constitutiv al vreunei persoane juridice și că orice formă de „affectio societatis” este exclusă formal din relația lor. Termenii și condițiile nu conferă nicio exclusivitate în ceea ce privește furnizarea de servicii sau garanția calității între părți.

Nerenunțare: Faptul că una dintre părți nu a solicitat aplicarea vreunei clauze din prezentele CGS, fie definitivă sau temporară, nu va fi considerat în niciun caz o renunțare la clauza menționată.

Independența articolelor: Dacă oricare dintre prevederile acestor CGS ar fi nulă în ceea ce privește o prevedere legislativă sau de reglementare în vigoare și/sau o decizie judecătorească având autoritate de lucru judecat, aceasta va vor fi considerate nescrise, dar nu vor afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte clauze care vor rămâne pe deplin aplicabile. Părțile se vor reuni în acest caz pentru a conveni asupra unei noi prevederi care să o înlocuiască pe cea declarată nulă, înțelegându-se că noua prevedere trebuie să respecte pe cât posibil spiritul și impactul economic asupra părților dispoziției înlocuite.


ARTICOLUL 9. LEGEA - JURISDICȚIA

CU EXCEPȚIA STIPULĂRILOR EXPRESE DE ORDINE PUBLICĂ, CGS-urile SUNT GUVERNATE ȘI DECI SUPUSE LEGII FRANCEZE. ÎN CAZUL UNUI LITIGI PRIVIND IMPLEMENTAREA, EXECUTAREA SAU INTERPRETAREA LOR, ȘI ÎN ABSA UNUI ACORD AMIIAL, INSTANȚELE COMPETENTE SUNT INSTANȚELE FRANCEZE.


Planificator de meniu
Petitchef va pune la dispoziție posibilitatea planificării meniului pe zile, pe săptămână, în avans pentru sărbători.

De asemenea aveți posibilitatea de aici să printați meniul săptămânal.

Meniul zilei

Primirea meniului zilnic
Pentru a primi deliciosul newsletter Petitchef, vă rugăm să introduceţi adresa dvs. de e-mail.
Întrebarea zilei
Ce tip de plăcintă dulce preferați ?
Votează